Datové schránky a základní registry

Obsah webináře bude zaměřen na způsob získávání informací uložených v základních registrech, prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Bude představen systém základních registrů a jeho jednotlivé části a formuláře portálu veřejné správy, které prostřednictvím datových schránek umožňují informace z registrů získávat.